HARD office  Program HOLD v1.41

Preuzimanje programa

Sa ovog linka možete preuzeti instalacioni fajl koji će na vašem računaru instalirati poslednju verziju programa i izvršiti potrebna podešavanja sistema.
Za pravilno instaliranje i korišćenje programa dovoljno je da pratite instalacionu proceduru.

Preuzmi program

Istorija promena
[01.01.2024] - Verzija 1.41
-novo: obracun za novozaposleno lice sa olaksicama (clan 21z ZPDG i clan 45ž ZDOSO; clan 21i ZPDG i clan 45z ZDOSO)
-novo: izvoz spiska sa podacima za obracun
-novo: stampa HOPS finansijskog naloga
-izmenjeno: sifre vrsta placanja za Ugovor o delu kad normirani troskovi iznose 50%
-izmenjeno: prosek zarada i M4 obrazac moze se stampati za period do 10 godina unazad (ukoliko postoje podaci)
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu neoporezivog iznosa zarade
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu najnize i najvise osnovice doprinosa
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu minimalne neto zarade po radnom casu
-izmenjeno: na obracunu, nakon formiranja spiska zaposlenih, moguc unos osnovice do iznosa 9,999,999.99
-izmenjeno: ukoliko je zaposleni odjavljen vidi se na filteru spiska "U radnom odnosu" do isteka sledeceg meseca od datuma odjave
-izmenjeno: prilikom formiranja XML fala iz broja telefona se izbacuju svi karakteri koji nisu broj
-izmenjeno: na OZ obrascu tekst "Uvecanje zarade" izmenjen u "Zarada po osnovu radnog ucinka"
[19.06.2023] - Verzija 1.40
- promena protokola za registraciju programa (za korisnike koji su imali problema sa aktivacijom licence)
- promenjena putanja za poziv online predracuna
[04.01.2023] - Verzija 1.39
-izmenjeno: problem kod produženje Olakšica za kvalifikovano novozaposleno lice (član 21ž ZPDG) do 31.12.2025.
[01.01.2023] - Verzija 1.38
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za umanjenje stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu neoporezivog iznosa zarade
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu najnize i najvise osnovice doprinosa
-izmenjeno: povecano polje mejl adrese u podacima podnosioca PPP-PD prijave
-izmenjeno: ispravka štampe OZ-10 obrasca za veći broj zaposlenih
-izmenjeno: proširenja polja obracuna
-novo: dodat ispis PIB-a i Maticnog broja na stampi proseka zarada
[16.09.2022] - Verzija 1.37b
-izmenjeno: proširene kolone na obračunu zarada da se mogu videti iznosi zarade veći od 9 miliona i iznosi osnovice veći od 99 miliona
-ispravljeno: ispravka obracuna bruto bonusa kada je bruto bonus veci od najvise osnovice za obracun doprinosa
[01.01.2022] - Verzija 1.37
-novo: kontiranje bolovanja preko 30 dana i porodiljskog bolovanja (za prenos u program HOPS express)
-novo: kontiranje licna primanja preduzetnika/osnivaca, ugovor o zakupu nepokretnosti, ugovor o delu, dividende i ucesca u dobiti (za prenos u program HOPS express)
-novo: opomena prilikom formiranja obracuna ako je neoporezivi iznos 0
-novo: izvoz virmana za e-banking kod obracuna van radnog odnosa (u fazi testiranja)
-novo: obracun zarada za lica koja steknu status kvalifikovanog novozaposlenog lica u 2022. godini
-novo: provera i upozorenje korisniku za umanjenje stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0.5%
-novo: provera i upozorenje korisniku za promenu neoporezivog iznosa zarade
-novo: provera i upozorenje korisniku za promenu najnize i najvise osnovice doprinosa
-izmenjeno: kontrola formata broja telefona kontakt osobe prilikom pravljenja XML fajla
-izmenjeno: uvecanje/umanjenje zarade (finansijska nagrada,bonus,premija,stimulacija,kazna,penali,rezultati rada) kod obracuna po neto radnom satu
-izmenjeno: unapredjen algoritam za proracun kalendarskog broja dana na obrascu PPP-PD
[23.02.2021] - Verzija 1.36
-novo: ako uneti datum placanja, kod obracuna van radnog odnosa, pada u dane vikenda, program upozorava korisnika i nudi promenu datuma
-izmenjeno: olaksice za Kvalifikovano novozaposleno lice se tretiraju kao umanjenje troskova poslodavca umesto kao uvecanje neto zarade zaposlenog
-izmenjeno: ukoliko korisnici upisuju datume na obrascima rucno, zamenjen je ispis 201__ sa ispisom 20___
-izmenjeno: unapredjen je algoritam za proracun kalendarskog broja dana na obrascu PPP-PD
-izmenjeno: SMS aktivacija licence zamenjena je telefonskom aktivacijom (samo za korisnike koji nemaju internet konekciju)
-izmenjeno: prikaz tekucih racuna objedinjene naplate na stampi obracuna van radnog odnosa
-ispravljeno: ispis osnovica na osnovnom obracunu za obracune zarada za Kvalifikovano novozaposleno lice
-ispravljeno: sifra vrste prihoda na obrascu PPP-PD za zaposlene koji u mesecu imaju samo sate na bolovanju do 30 dana, a nemaju sate redovnog rada
-ispravljeno: sifra vrste prihoda na obrascu PPP-PD za bolovanje zbog povrede na radu
-ispravljeno: tekst na polju unosa bonusa kod promene tipa osnovice za obracun
-ispravljeno: izmena podatka od strane korisnika o ukupnom broju zaposlenih i broju zaposlenih sa najnizom osnovicom na korekciji PPP-PD obrasca
[28.03.2020] - Verzija 1.35
-novo: olaksice za Kvalifikovano novozaposleno lice
-novo: obracun sa opcijom uvecanja/umanjenja zarade (finansijska nagrada, bonus, premija, stimulacija, kazne, penali, rezultati rada)
-novo: formiranje spiska po kriterijumu sa i bez olaksica za zaposlene
-izmenjeno: povecan broj mesta ispisa na obracunu za iznose osnovica koje prelaze 9,999,999.99
-izmenjeno: upit za aktuelnu godinu, za prenos u HOPS nalog, ako je januar mesec i ako je godina obracuna razlicita od tekuce godine (do sada je postojao upit samo u januaru mesecu)
-izmenjeno: opcija u podesavanjima za razvrstavanje neto iznosa po satima na OZ obrascu
[02.01.2020] - Verzija 1.34
-novo: Provera Umanjenja stopa Doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0.5%
-izmenjeno: ukinuta je poruka korisniku prilikom prvog pokretanja programa
[03.10.2019] - Verzija 1.33
-novo: stampa neto iznosa razvrstana po casovima na Obrascu OZ
-novo: preuzimanje racuna sa HARD office servera
-izmenjeno: uskladjivanje Obrasca OZ-10 sa zakonskom regulativom
-izmenjeno: informacije za uplatu licence preusmeravaju korisnika na web stranu
-izmenjeno: odabir 4 E-Banking formata za izvoz virmana (MultiEBanking, OfficeBanking (stari i novi), Halcom)
-izmenjeno: azuriran spisak banaka na stampi Obrasca OZ
[20.05.2019] - Verzija 1.32
-novo: obracun zdravstvenog osiguranja zaposlenim penzionerima (opcija u delu Zaposleni > Radni osnos)
-novo: novi txt format izvoza za OfficeBanking (samo za testiranje)
-novo: izvoz obracuna (iz radnog odnosa) za uvoz u program HOPS express
-novo: opcija u podesavanjima da se iskljuci podsetnik o arhiviranju (za korisnike koji koriste eksterni arhiver)
-novo: opcija u podesavanjima da se promeni broj dana posle kojeg ce se prikazati podsetnik za arhivu podataka
-novo: posle 5 uzastopnih poruka da ne postoji arhiva podataka program nudi da se arhiva uradi u tom trenutku
-novo: onemoguceno pokretanje programa u sistemskim folderima ili folderima koji ne zadovoljavaju uslove za siguran rad programa
-izmenjeno: odabir foldera programa HOPS prihvata folder programa HOPS express kao validan
-izmenjeno: sifra vrste prihoda za licnu zaradu preduzetnika koji je osiguran po drugom osnovu (1 01 106 00 0)
-izmenjeno: pojednostavljena poruka o arhiviranju podataka
[01.01.2019] - Verzija 1.31
-izmenjeno: usaglašavanje programa sa cPanel sigurnosnim zahtevima
[01.12.2018] - Verzija 1.30
-novo: procenti bolovanja preko 30 dana mogu se unositi i direktno kod podataka zaposlenog
-novo: kartica kredita/obustava zaposlenih
-novo: informacije za arhiviranje podataka ako arhiva nije radjena u prethodnih 30 dana
-novo: dodatne kontrole izabrane vrste obracuna kod obracuna van radnog odnosa
-novo: dodatne kontrole izabrane osnovice obracuna kod obracuna van radnog odnosa
-novo: kontrola da li su iznosi za obracun preveliki kod obracuna van radnog odnosa
-izmenjeno: kontrola radnog foldera programa
-izmenjeno: M4 poslodavca moze da se radi za prethodnih 10 godina (do sada je moglo za 5 godina unazad)
-izmenjeno: dodatno upozorenje ako se program koristi u nedozvoljenom radnom folderu
-izmenjeno: na ugovoru o zakupu nepokretnosti dodat ispis obracunskog meseca i godine (po datumu obracuna)
-izmenjeno: dodata adresa zaposlenog u izvozu za e-banking
-izmenjeno: iskljucen prikaz tekucih racuna koji su se primenjivali do 03.2014 godine na pregledu i na stampi obracuna zarada i naknada
-izmenjeno: tekstualne izmene u nazivu pojedinih labela
-ispravljeno: obracun kad je osnovica veca od najvise osnovice, a zaposleni nije imao pun fond sati i nije oznacena korekcija po fondu sati
-ispravljeno: kontrola nuliranja sati kod pripreme novog obracuna
-ispravljeno: negativan iznos poreza kod obracuna porodiljskog odsustva na 30%
[05.06.2018] - Verzija 1.29
-novo: sortiranje podataka za M-4K klikom na JMBG zaposlenog
-novo: izvoz podataka za M-4K u formatu za PIO portal
-novo: unos Iznos/BOP kod PP OD-O obrasca
-novo: ugovorena osnovica u ugovoru o radu direktno zavisna od popunjenih podataka za obracun zaposlenog
-izmenjeno: proracun dana i meseci za M-4 i M-4K obrazac
-izmenjeno: prihvat korekcije od strane korisnika za dane i mesece na M-4K obrascu
-izmenjeno: stampa adrese platioca i primaoca na stampi virmana
-izmenjeno: program vise ne cita podatke iz Registry baze za utvrdjivanje skalabilnosti programa
-izmenjeno: vizuelne promene osnovnog menia
-izmenjeno: informacija o preuzimanju racuna u elektronskoj formi na pregledu informacija za uplatu licence
-izmenjeno: dodati PIB i godina u imenu fajla za izvoz M-4K
-izmenjeno: tekst Ugovora o radu (uskladjivanje sa zakonskom regulativom)
-izmenjeno: Opis radnog mesta na Ugovoru o radu je ograničen na 5 redova
-izmenjeno: stampa u PDF dostupna samo u TEST verziji programa
-izmenjeno: dodati PIB i godina u imenu fajla za M-4K u PDF formatu
[15.03.2017] - Verzija 1.28
-novo: meni Održavanje i Pomoc objedinjeni u meniu Info
-novo: informacije za uplatu licence na formi za aktivaciju licence
-izmenjeno: štampa obrasca PPP-PO
-izmenjeno: dodatne kontrole prilikom provere strukture baza podataka
-izmenjeno: kontrola vrednosti polje MFP_3 prilikom formiranja PPP-PD obrasca kod zaposlenih sa nepunim radnim vremenom
-izmenjeno: proraèun broja kalendarskih dana za fond sati manji od mesecnog fonda
-izmenjeno: prikaz podataka o licenci se preuzima iz novog licencnog fajla
-izmenjeno: prezime, ime i broj identifikacije zaposlenog su obavezni podaci
-ispravljeno: prekid rada programa prilikom višestrukog odabira firmi
-ispravljeno: rešen problem prilikom formiranja PPP-PD obrasca ako je podatak Radno vreme zaposlenog izvan programskog opsega
-ispravljeno: prekid rada programa posle dvoklika na prazan spiska godišnjih obrazaca
[25.01.2017] - Verzija 1.27
-novo: dodatne kontrole izabrane vrste obracuna
-novo: dodatne kontrole izabrane osnovice obracuna
-novo: onemoguceno je koriscenje osnovnog ekrana programa dok se ucitavaju parametri programa
-novo: prilikom pokretanja programa proverava se ispravnost radnog foldera
-novo: mogucnost stampe informativnog naloga za uplatu licence
-izmenjeno: kontrola predpunjenja podataka o porezima i doprinosima radi se samo prilikom instalacije nove verzije programa
-izmenjeno: izgled poruka o gresci
-izmenjeno: optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa
[10.11.2016] - Verzija 1.26
-novo: korekcija ostecenih dbt baza podataka funkcijama niskog nivo pristupa
-novo: poruka/upit korisniku pre slanja podataka na FTP server
-novo: opcije za upit slanja error log fajla na HARD office server
-izmenjeno: opis statusa obracuna Arhiviran promenjen u Zakljucen
-izmenjeno: datum obracuna, za obracune van radnog odnosa, je obavezan podatak
-izmenjeno: nije moguce brisati ili promeniti obracune van radnog odnosa ako je obracun zakljucen
[07.11.2016] - Verzija 1.25
-novo: poruke korisniku ukoliko program ne moze da pronadje fajl na zadatoj lokaciji
-novo: opcije za stampu vodecih nula i nula podataka na M-4, M-4/SP, M-4K obrascima
-novo: kontrola strukture baza podataka kod nove verzije programa odmah za sve komitente
-novo: Posebni zahtevi kao opcija u podesavanjima (za potrebe aktivacije Premium licence)
-izmenjeno: dodatna kontrola broja dana i meseci prilikom formiranja M4 obrasca
-izmenjeno: na korekciji M4 obrasca omogucen unos negativnog dvocifrenog broja dana i meseci
-izmenjeno: na stampi obracuna licnih primanja preduzetnika/osnivaca i stampi obracuna troskova prevoza u javnom saobracaju ispisuje se obracunski period
-ispravljeno: obracun porodiljskog bolovanja za zaposlenog osnivaca u pravnom licu je pogresno iskazivao osnovicu poreza na obračunskoj listi i OZ obrascu kao i pogresan neto na OZ obrascu
-ispravljeno: ispis dana na spisku obracuna i OZ obrascu za zaposlene koji nisu na punom fondu sati
[21.06.2016] - Verzija 1.24
-novo: dodatne kontrole i upozorenja korisniku ako je program instaliran ili kopiran u folder u kojem korisnik nema prava pristupa
-novo: ukoliko je obracunska osnovica prevelika (veca od 9999999.99) i ne moze biti upisana u bazu podataka korisnik dobija upozorenje
-novo: dodatne kotrole podataka Firme i podataka Podnosioca kod obrade PPP-PD prijave
-novo: poruke korisniku ukoliko program ima problem sa citanjem i pisanjem podataka
-novo: poruke korisniku ukoliko program ima problem sa pristupom mrezi ili sa ostecenim podacima
-ispravljeno: dvoklik na korekciji godisnjih obrazaca privremeno ponisti ime zaposlenog na spisku
[25.05.2016] - Verzija 1.23
- novo: dodatne kontrole pri promeni posla kad nije zavrsen zapoceti unosa podataka
- novo: dodatne kontrole neispravno unetih podataka strucne spreme i radnog vremena kod stampe ugovora/resenja
- novo: dodatna poruka da SMS aktivacija ne podrazumeva placanje putem SMS-a
- novo: u fajl sa informacijama o gresci upisuje se verzija programa i vreme pokretanja i zavrsetka programa
- novo: instalaciona procedura (setup_hold i setup_hold_update) upozorava ako se korisnik odluci za Program Files ili Desktop folder
- izmenjeno: optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa
- ispravljeno: osvezavanje pregleda na PPP-PD prilikom promene firme i rada novog obracuna
- ispravljeno: konverzija YU fonta u Multi E-Bank pomera predefinisani raspored
- ispravljeno: vrsta primaoca u sifri vrste placanja kod Dividende i ucesce u dobiti
- ispravljeno: direktna pretraga (pre pritiska na enter) u firma/zaposleni/obracuni
- ispravljeno: pucanje programa pri promeni tab-a kod obracuna porodiljskog odsustva
[11.05.2016] - Verzija 1.22
- novo: obracun Dividende i ucesce u dobiti
- novo: obracun Troskovi prevoza u javnom saobracaju
- novo: informativna poruka prilikom pokretanja korekcije Godisnjih obrazaca
- novo: informativna poruka o zaposlenima kod kojih je popunjeno polje MFP-8 na obrascu PPP-PD
- novo: dodatno razdvajanje sati placenog odsustva na praznik i placeno odsustvo
- novo: kontrola da se ne moze pokrenuti stampa obracuna pre nego sto se uradi obracun za prihode van radnog odnosa
- novo: kontrola prevelikog unosa broja radnih sati kroz tabelu unosa (ako se koristi opcija copy/paste)
- novo: izvoz dokumenta u PDF fajl
- novo: optimizacija programskog koda za rad sa racunarima starije generacije
- izmenjeno: prikaz osnovice doprinosa na PPP-PD i OZ obrascu za zaposlene sa osnovicom preko najvise bruto osnovice i nepunim radnim vremenom
- izmenjeno: popunjavanje polja MFP-8 na PPP-PD obrascu za zaposlene sa nepunim radnim vremenom
- izmenjeno: obrazac PP OD-O sa stampom na starom i novom obrascu
- ispravljeno: prikaz poreske osnovice na PPP-PD za Prodaju i prikupljanje sekundarnih sirovina
[11.04.2016] - Verzija 1.21
- novo: izvoz virmana objedinjene naplate
- novo: izvoz podataka u TXT fajl za proveru ispravnosti M-4K na portalu PIO
- novo: M-4 po osnovu obracuna licnih primanja preduzetnika/osnivaca
- novo: oznaka na spisku M4-K da li da se zaposleni pojavi na obrascu
- novo: (SAMO U PROBNOJ VERZIJI) izvoz dokumenta u PDF fajl
- izmenjeno: nacin popunjavanja podatka Mesto sa padajuce liste kod podataka o zaposlenom
- izmenjeno: korekciji M4 moze da prihvati milionske cifre sa minusom i decimalama
- izmenjeno: dodata brendirana HARD office daljinska podrska (i uklonjene podrske AmmyyAdmin i U2ME)
- izmenjeno: program ne ceka vise od 30 sekundi za proveru nove verzije (ukoliko je internet konekcija zauzeta)
- ispravljeno: snimanje podesavanja kad je aktivna opcija prikaza kratkog opisa stavki menia
- ispravljeno: stampa virmana kredita/obustava spaja virmane koji nemaju poziv na broj iako nije odabrana zbirna stampa
[07.03.2016] - Verzija 1.20
- novo: nova poreska olaksica - povracaj 75% - clan 21d ZPDG i clan 45v ZDOSO
- novo: XML za PP OD-O
- novo: virmani kredita/obustava zbirno po kreditoru (na stampi i na izvozu za multi e-banking)
- novo: spisak kredita po kreditorima
- izmenjeno: SVP za obracun licnih primanja preduzetnika osiguranog po drugom osnovu
- izmenjeno: korekcije u izgledu povezanih spiskova isplata po bankama
- ispravljeno: tag Osnov u PPP-PD XML fajlu (izmena prijave po nalazu kontrole)
- ispravljeno: brisanje obracuna po ugovorima brise PPP-PD / PP OD-O
[01.10.2015] - Verzija 1.19
- novo: opcija za odabir imena XML fajla za PPP-PD
- novo: stampa Izjave (da je isplacena neto zarada i preuzet OZ obrazac) na isplatnoj listi
- novo: unos datuma placanja kod obracuna prihoda van radnog odnosa (nije potrebno ici na korekciju PPP-PD za unos ovog datuma)
- novo: potvrda o prosecnoj zaradi sada obuhvata i obracun licnih primanja preduzetnika
- novo: kontrola "Win8 scaling factor" za bolje upravljanje toolbar opcijama
- novo: dve opcije programa za daljinsku podrsku (Ammyy Admin / U2ME)
- izmenjeno: uskladjen izgled stampanog naloga za prenos sa novim Zakonom o platnim uslugama
- izmenjeno: moguce je upisati i slovnu oznaku u broj identifikacije zaposlenog ako nije odabran JMBG
- izmenjeno: virman objedinjene naplate, u povezanoj stampi, stampa se na istoj strani sa ostalim virmanima
- izmenjeno: tekst u pojedinim dokumentima
- ispravljeno: ispis vodecih nula za mesece i dane radnog staza na M-4, M-4/SP, M-4K obrascima
- ispravljeno: sifra vrste placanja obracuna licnih primanja preduzetnika koji je penzioner
[23.01.2015] - Verzija 1.18
- novo: potvrda o placenim porezima i doprinosima po odbitku - Obrazac PPP-PO
- izmenjeno: potvrde po obrascu PPP - nezvanicni obrazac u skracenoj formi
- ispravljeno: obracun licnih primanja preduzetnika prikazuje doprinose za nezaposlenost u obrascu PPP
- ispravljeno: obracun licnih primanja preduzetnika ukljucuje opciju Prihod umanjen za poreske olaksice u obrascu PPP
- ispravljeno: obracun licnih primanja preduzetnika prebacen u Deo2 obrasca PPP
- ispravljeno: obracun licnih primanja osnivaca ne ide u obrazac PPP
[28.07.2014] - Verzija 1.17
- novo: mogucnost izmene podataka (opis, stopa, racun, sifra placanja) doprinosa za obracun licnih primanja preduzetnika/osnivaca
- novo: memo polje za napomenu kod zaposlenog
- novo: mogucnost izmene teksta dokumenata (ugovor o radu, aneks, rešenja, ...) direktno kroz program
- novo: uèitavanje predefinisanog/originalnog teksta dokumenata (ugovor o radu, aneks, rešenja, ...)
- novo: olaksice za novozaposlena lica sa pravom poslodavca na povracaj 65%, 70% i 75%
- novo: uvecanje za minuli rad samo za vreme provedeno kod aktuelnog poslodavca (sa opcijom da se promeni zbog ranijih obracuna)
- novo: ukinuta je naknada za smenski rad (sa opcijom da se promeni zbog ranijih obracuna)
- izmenjeno: stampa virmana uz obrazac PP-OD-O
- izmenjeno: virmani samodoprinosa izdvojeni kao posebna kategorija za stampu/e-banking
- izmenjeno: obracun porodiljskog bolovanja za vise porodilja sa razlicitim procentima
- izmenjeno: korekcija polja poziv odobrenja/zaduzenja Multi E-Bank formata
[14.04.2014] - Verzija 1.16.2
- novo: Izvoz virmana neto zarada i obustava za E-banking (Multi E-Bank format: Halcom, OfficeBanking)
- novo: mogucnost izmene teksta na virmanu objedinjene naplate
- novo: kontrola da najniza i najvisa bruto osnovica ne mogu biti nula
- izmenjeno: sifre placanja neto zarada
- ispravljeno: pogresan proracun meseci/dana za M4 u specificnim situacijama
- ispravljeno: stampa posebnog racuna na virmanu objedinjene naplate za obracune koji to zahtevaju
- ispravljeno: 97 kao model poziva na broj na virmanima neto zarada
- ispravljeno: popunjavanje polja MFP.8 u specificnim situacijama
[19.03.2014] - Verzija 1.16.1
- novo: nalog za prenos za objedinjenu naplatu
- novo: zbirni obrazac PPP-PD za pojedinačne obracune van radnog odnosa
- novo: zbirni XML fajl za pojedinačne obracune van radnog odnosa
- izmenjeno: algoritam za proračun kalendarskih dana
- izmenjeno: upis BOP na nalozima za isplatu neto zarada
[03.03.2014] - Verzija 1.16
- novo: stampa obrasca Obracun za sve obracune po ugovorima
- izmenjeno: uplatini racuni vezani za obrazac PP-OD-O
- izmenjeno: popunjavanja polja 3.10 u PPP-PD
- ispravljeno: proracun poziva na broj po modelu 97 za JMBG
- ispravljeno: stampa praznih strana na PPP-PD obrascu

[17.02.2014] - Verzija 1.15
- novo: sistem objedinjene naplate
- novo: obracun porodiljskog bolovanja za zaposlenog osnivaca u pravnom licu
- novo: obracun licnih primanja preduzetnika, poljoprivrednika, osnivaca (PP OD-P, PP OD-O)
- novo: dodat odabir 1/4 i 3/4 radnog vremena zaposlenih
- novo: Uputstvo kako da se pravilo podesi ispis Yu fonta
- novo: dodatni obrasci - izveštaj ukupan trosak isplatioca
- izmenjeno: dugme za snimanje pojedinacnih promena na spisku za obracun se vidi i kod registrovanih korisnika, a unos u tabeli se odmah oslikava i u poljima unosa
- izmenjeno: razdvajanje OD-1 obrasca na obrazac za zaposlene i za osnivace
- izmenjeno: prosirena stampa Obracuna zarada za Ukupan trosak isplatioca
- ispravljeno: pogresna poruka o mogucoj gresci prilikom obracuna porodiljskog i bolovanja preko 30 dana
- ispravljeno: sifra placanja na virmanu neto isplate za obracun zakupa pokretnosti/nepokretnosti

- ispravljeno: ispis poziva na broj na virmanu neto isplate kod obracuna po ugovoru

- ispravljeno: situacija u kojoj se ne popunjava OD-1 obrazac za obracun bolovanja preko 30 dana
- ispravljeno: situacija sa pogresnim ispisom firme na stampi mogucih nepravilnosti u obracunu

[22.07.2012] - Verzija 1.14
- novo: na obrascima OD i OD-1 zaokruzuju se podaci o tipu isplatioca i vrsti obracuna
- izmenjeno: uskladjivanje obrazaca sa zakonskom regulativom (PP OD, PP OD-1, PP OPJ, PP OPJ-2, PP OPJ-4, PP OPJ-6, PP OPJ-7)
- izmenjeno: unapredjen algoritam za proracun meseci/dana u obrascu M-4K
- ispravljeno: klik na Novi obracun ponistava predpunjenje sati prethodnog obracuna
- iskljuceno: obrasci OS i OS-1 (zbog odlozene primene za 01.2014.), obracun po ugovoru za zakup nepokretnosti (zbog nedostatka tumacenja)
- ukljuceno: obracun po ugovoru za zakup nepokretnosti

[01.07.2013] - Verzija 1.13
- novo: obrasci OS i OS-1
- novo: informacije o uplati licence u meniju Pomoc
- ispravljeno: prijavljivanje greske prilikom snimanja podesavanja

[03.06.2013] - Verzija 1.12
- novo: meni Odrzavanja sa podopcijama Provera aktuelne verzije programa, Preuzimanje aktuelne verzije programa, Brisanje indexnih fajlova i Arhiviranje podataka
- novo: meni Pomoc sa podopcijama Informacije o programu i Daljinska podrska
- izmenjeno: popunjavanje obrazaca OD-1 i OZ-10 uskladjeno sa zakonskim promenama
- ispravljeno: popunjavanje AOP 10 u obrascu OD za zaradu vecu od najvise osnovice

[19.04.2013] - Verzija 1.11
- novo: mogucnost korekcije obrasca M-4K
- novo: mogucnost obracuna zarada koje prelaze najvisu osnovicu za obracun doprinosa
- novo: ispis JMBG broja umesto PIB-a za isplatioce koji nemaju PIB
- novo: sumiranje podataka istog radnika pod razlicitim siframa na M-4K obrascu
- novo: opcija da se sati na dan odjave zaposlenog ukljuce u obracun
- izmenjeno: ukoliko je pregled stampe minimizovan novi pregled ponovo aktivira prozor
- ispravljeno: ispis podataka o firmi prilikom stampe kontrolnika
- ispravljeno: svrha placanja na virmanima za obracun za isplatu sekundarnih sirovina

[21.01.2013] - Verzija 1.10
- novo: export podataka obrasca PPP za portal ePorezi
- novo: kontrola dvostrukog pokretanja programa na istom racunaru
- novo: dodat splash screen
- novo: provera da li postoji nova verzija programa prilikom pokretanja programa (opcija se moze iskljuciti u podesavanjima)
- novo: kontrola unosa nultog procenta za odobreno bolovanje i porodiljsko
- novo: kontrola da li su iznosi za obracun preveliki
- izmenjeno: popunjavanje obrasca M-4, M-4K sa podacima iz obrasca INSZ
- izmenjeno: nacin popunjavanja obrasca NZ-1 za porodiljsko bolovanje manje od 100%
- izmenjeno: novi izgled forme za registraciju i besplatna registracija za besplatno koriscenja programa
- ispravljeno: stampa obrzaca ZSD i ZSP na vise strana (za vise zaposlenih)
- ispravljeno: promena parametara obracuna nakon odustajanja od obracuna

[13.07.2012] - Verzija 1.09
- novo: obrazac M-4/SP
- novo: mogucnost korekcije iznosa na obrascu M-4 i M-4/SP
- novo: opcija stampe kartice evidencije zarada i naknade zarada pre obrasca M-4 i M-4/SP
- novo: kontrolnik za M-4K
- novo: obracun zarada za zaposlene koji su penzioneri
- izmenjeno: zamenjena programska forma fiksnom formom kod korekcije iznosa na obrascu M-4 i M-4/SP (korisniku nevidljiva opcija)
- izmenjeno: snimanje error.txt fajla u error.zip fajl (ukoliko nije poslati na ftp server)
- izmenjeno: omogucen unos milionskog iznosa kod pojedinacnih osnovica zaposlenog
- ispravljeno: stampa odabranog datuma umesto tekuceg datuma na obrascu M-4 i M-4/SP

[23.01.2012] - Verzija 1.08
- novo: korekcija podataka na Obrascu PPP
- novo: obracun prihoda od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina (Obrazac OPJ-7)
- novo: daljinska podrska (ammyy_admin_v3) na info strani
- novo: kontrola postojanja pojedinacnih podataka doprinosa, poreza, procenata, bruto/neto iznosa...
- novo: izvestaj o izvrsenju obaveze zaposljavanja osoba sa invaliditetom - Obrazac IOSI
- izmenjeno: provera postojanja internet konekcije pre upita za slanje error.txt fajla na ftp server
- izmenjeno: prilikom promene firme sve kartice u svim prozorima se postavljaju na osnovne pozicije
- ispravljeno: ne ispisivanje meseca i godine na M-4 obrascu ako je zaposleni radio celu godinu

[27.12.2011] - Verzija 1.07
- novo: trenutno odabrani zaposleni/obracun/firma je posebno oznacen na spisku
- novo: opcija ispisa meseca i godine obracuna kao poziv na broj na virmanima neto isplate
- novo: Obrazac PPP, potvrde za Obrazac PPP i export podataka iz Obrasca PPP (izvoz podataka za Obrazac PPP u elektronskom obliku)
- novo: mogucnost ispisa iznosa na Obrascima M-4 i M-4K sa i bez decimalnih mesta
- novo: evidencija zarada i naknada zarada
- izmenjeno: izgled forme za online registraciju
- izmenjeno: prenos podataka na ftp server prenosi podatke svih firmi ako nije odabrana nijedna firma
- ispravljeno: nemogucnost izmene doprinosa za PIO za porodiljsko odsustvo osnivaca
- ispravljeno: opcija ispisa virmana bez iznosa sada ne ispisuje iznose ni na virmanima neto isplata, kredita i virmanima po ugovorima

[29.10.2011] - Verzija 1.06
- novo: opcija ispisa virmana bez iznosa
- novo: obrasci M4 i M4-K
- novo: stampa aneksa ugovora o radu
- novo: uvedena provera aktuelnog direktorijuma posle kreiranja PDF fajla (uz pomoc PDF virtuelnog printera)
- izmenjeno: prosiren opis samodoprinosa na obrascu Obracuna
- izmenjeno: uvedena dodatna kontrola na obracunu zarada prilikom provere postojanja samodoprinosa
- izmenjeno: optimizacija programskog koda
- izmenjeno: opcija stampe datuma na stampi ugovora/resenja i promena datuma (do sada se stampao tekuci datum)
- izmenjeno: promenjena ikonica programa zbog uskladjivanja sa projektom HOPS
- ispravljeno: ispis obrazaca u obracunu zarada za lica sa olaksicama propisanim Uredbom o podsticanju zaposljavanja

[21.07.2011] - Verzija 1.05
- novo: obrasci INSZ, INSZ-I, INSZ-M, INSZ-P
- novo: obracun zarada za lica sa olaksicama propisanim Uredbom o podsticanju zaposljavanja
- novo: obrasci ZSP, ZSD
- izmenjeno: algoritam kontrole odabranog obracuna zaposlenog
- ispravljeno: ispis posebnog racuna za bolovanje na virmanima i spisku isplata po bankama

[12.05.2011] - Verzija 1.04
- novo: obracun bolovanja preko 30 dana za osnivaca koji ima zaposlene
- novo: obracun porodiljskog bolovanja za osnivaca koji nema zaposlene
- novo: opcija ispisa salda na stampi obrazaca NZ-1 i OZ-10
- novo: opcija ispisa pozicije za potpis i pecat na specifikacijama koje prate poreske prijave
- novo: upit za slanje na ftp server fajla Error.txt (ako postoji) za kasniju analizu greske
- novo: mogucnost slanja na ftp server podataka odabrane firme
- novo: usaglasavanje obrazaca OZ-10 i NZ-1 sa obracunom RZZO
- novo: unos perioda kredita/obustava preko broja mesecnih rata ili odredjivanje broja mesecnih rata nakon unosa datuma
- novo: opcija potvrde da ista filijala RZZO pokriva razlicite opstine poslodavca i zaposlenog
- novo: kontrola da li je kod zaposlenog kome je otvoreno/zakljuceno bolovanje odabran odgovarajuci obracun
- ispravljeno: provera obrisanih samodoprinosa blokira program kad postoji vise samodoprinosa sa istim tekucim racunom

[13.02.2011] - Verzija 1.03
- novo: stampa potvrde o proseku zarada
- novo: kontrola postojanja fajlova koji sadrze tekstove ugovora i resenja
- novo: brisanje firme uz potvrdu sa sifrom
- novo: ispis naziva Organizacione Jedinice PU na osnovu naziva Opstine na obrascima
- novo: kontrole unosa PIB i JMBG broja
- novo: unos podataka o firmi prilikom online registracije
- izmenjeno: promena pozicije elemenata programa ako prozor nije maximizovan
- izmenjeno: PIO broj nije vise obavezan podatak firme
- izmenjeno: na stampi Obracuna rekapitualcija se prenosi na drugu stranu ako spisak zaposlenih prelazi 15 zaposlenih
- izmenjeno: razdvojeni brojevi tekucih racuna za bolovanje preko 30 dana i porodiljsko bolovanje
- ispravljeno: procedura brisanja kredita, na obracunu koji se ponovo radi, brisala i kredit tekuceg obracuna
- ispravljeno: stampa zbirnog naloga kad ima vise od 25 stavki naloga
[31.01.2011] - Verzija 1.02
- novo: stampa ugovora o radu (sve opcije)
- novo: stampa resenja o prestanku radnog odnosa (sve opcije)
- novo: stampa resenja o godisnjem odmoru (sve opcije)
- izmenjeno: kontrola unosa satnice i osnovice na spisku za obracun
- ispravljeno: proracun umanjenja poreske osnovice kad zaposleni ima prekovremene sate, a nije oznacena korekcija osnovice po fondu sati
- ispravljeno: brisanje kredita na obracunu koji se ponovo radi ako su sati na radu zaposlenog za taj obracun nula
- ispravljeno: brisanje samodoprinosa na obracunu koji se ponovo radi ako su obrisani osnovni podaci o samodoprinosu
- ispravljeno: obracun toplog obroka za dane bolovanja do 30 dana i dane placenog odsustva
[24.01.2011] - Verzija 1.01
- novo: omogucena istovremena stampa Obrasca OD za zaposlene i za osnivaca
- novo: kontrola izostavljenog datuma prijave zaposlenog prilikom formiranja spiska za obracun
- novo: onemogucen istovremeni prikaz dokumenata u portrait i landscape formatu
- izmenjeno: na stampi isplatne liste zarada prikazuju se svi odbici (razlika bruta i neta), a ranije su prikazivani samo odbici na teret zaposlenog (pa se stvarala zabuna i privid neslaganja obracuna)
- ispravljeno: iznos neto zarade na stampi obracuna za porodiljsko odsustvo je pogresno stampan kad je odabrana stampa obracuna sa zaokruzenjem
- ispravljeno: zaposleni preko 50 godina dodati na poresko oslobodjenje rb 8.4. na obrascu OPJ
- ispravljeno: ispis perioda za naknadu obracuna na obrascu OZ-10 ako je period kraci od punog meseca
[11.12.2010] - Verzija 1.00
- prva zvanicna verzija
[20.11.2010] - Verzija 0.12
- prvi kandidat za zvanicnu verziju

Programske opcije

Podešavanja

Brzim i jednostavnim podešavanjem parametara lako ćete program prilagoditi željenom načinu rada. Ova podešavanja je moguće primeniti na jednu ili sve firme i njihove zaposlene.
Svaki je obračun moguće ponavljati do postizanja željenih vrednosti.
Omogućena je:
-isplata više akontacija;
-obračun na osnovu bruto ili neto cene rada;
-obračun za puno ili skraćeno radno vreme;
-obračunavanje kredita, obustava (sindikat, samodoprinos, alimentacija...),
-uvećanje ili umanjenje zarade u bruto ili neto iznosu,
-obračun zarada za radnike sa olakšicama...

Podržani obračuni

Program za obračun ličnih primanja obuhvata:
-zarade zaposlenih,
-osnivača zaposlenih u sopstvenom preduzeću,
-osnivača i preduzetnika na ličnoj zaradi,
-bolovanja do i preko 30 dana,
-porodiljskog bolovanja,
-obračune ugovora o delu,
-autorskih ugovora,
-ugovora o zakupu nepokretnosti i pokretnosti,
-obračune za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina,
-dividende i učešće u dobiti,
-kao i troškove prevoza u javnom saobraćaju.

Predviđen je da obradi skoro neograničen broj firmi u agencijskom modu rada i skoro neograničen broj zaposlenih za firme.
Redovno uskladjen sa najnovijim propisima.

Dodatne opcije

Štampanje svih obračuna, virmana, specifikacija, platnih spiskova, rekapitulacija.

Pregled i štampa Ugovora o radu, Rešenja o prestanku radnog odnosa, aneksa ugovora, rešenja o godišnjem odmoru...

Automatsko formiranje M4 i PPP, kontrola i priprema podataka za elektronski prenos u propisanom formatu.

Formiranje fajlova za uvoz u E-banking u standardnim formatima.

Program je usaglašen sa sistemom objedinjene naplate poreza i doprinosa. Omogućeno je formiranje, korekcija i štampanje obrasca PPP-PD, kao i izvoz obrasca u elektronskom obliku (XML fajl za slanje na portal ePorezi).