- OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA PROGRAMA -
Korisnik, plaćanjem godišnje licence, ostvaruje pravo na korišćenje programa.
Iskazane cene se odnose na svaku instalaciju programa koja koristi svoje (nezavisne) baze podataka.
Cene licence se odnose na 1 do 5 instalacija programa odnosno nezavisnih baza podataka.
Preko 5 instalacija cena licence se posebno dogovara.
Ako instalirate program na jednom računaru i pristupate mu putem lokalne mreže sa, recimo tri računara, plaćate samo jednu licencu.
Ako instalirate program na jednom računaru u dva različita foldera plaćate dve licence.

- PODRŠKA RADNIM DANIMA, VIKENDOM I PRAZNICIMA - podrazumeva vreme kada Vam je izabrani vid podrške dostupan zavisno od licence za koju ste se odlučili

- KONSULTACIJE PUTEM TELEFONA -
podrazumevaju isključivo informacije i instrukcije vezane za korišćenje programa zavisno od licence za koju ste se odlučili

- TELEFONSKA PODRŠKA -
podrazumeva usmeno rešavanje nedoumica ili problema nastalih u radu, bez daljinskog pristupa računaru korisnika, zavisno od licence za koju ste se odlučili

- DALJINSKA PODRŠKA -
podrazumeva rešavanje problema nastalih u radu daljinskim pristupom računaru korisnika, zavisno od licence za koju ste se odlučili

- E-MAIL PODRŠKA -
Putem kontakt forme (stranica KONTAKT) na sajtu HARD office možete dobiti osnovne informacije o korišćenju programa i uslovima korišćenja.
Odziv na e-mail prijave zavisi od licence za koju se korisnik odlučio.

VREME ODZIVA ZA REGISTROVANE KORISNIKE SA PLAĆENOM LICENCOM:
E-mail podrška: radnim danima u roku od 12 sati
Telefonska podrška: radnim danima od 9 -17h

VREME ODZIVA ZA NEREGISTROVANE, NOVE I KORISNIKE BESPLATNIH PROGRAMA (KORISNICI SA BESPLATNOM LICENCOM):
E-mail podrška: u roku od 24h
Telefonska podrška: radnim danima od 9 -17h